Druki dokumentów kto tego dzisiaj używa?

Data: 2022-07-15 Kategoria: Biuro Komentarze: 0
Druki dokumentów kto tego dzisiaj używa?

Druki akcydensowe, pod tą nazwą kryć mogą się wszystkie druki, które nie są książką, czasopismem, ani zadrukowanym opakowaniem. Dzielą się na:

  • akcydensy informacyjne
  • akcydensy manipulacyjne
  • akcydensy opakowaniowe
  • akcydensy przemysłowe
  • akcydensy wydawnicze

Potocznie akcydensami nazywane są wszystkie drobne wyroby poligraficzne. Zastosowanie znajdują w większości przedsiębiorstw w szkołach, sklepach, urzędach. Druki akcydensowe to między innymi: druk WZ, druk KP, druk ewidencji przebiegi pojazdu, druk dowodu wpłaty, raport dyspozytorki, karta ewidencyjna pojazdów, druk faktury VAT, druk ewidencji środków stałych, druk listy płac i wiele innych.

Druk WZ, druk KP, druk KW i inne

Druk WZ (wydanie na zewnątrz), to dokument magazynowy, który potwierdza wydanie z magazynu na zewnątrz produktów. Druki te są niezbędne, gdy przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż towarów, do celów remanentowych, oraz do sprawnego przepływu dokumentów i materiałów. Często sprzedaż udokumentowana jest tym dokumentem przed wystawieniem faktury. Dowód zakupu powinien zostać utworzony nie później, niż do 7 dni od wystawienia WZ. Poprawienie wypełniony druk WZ powinien zawierać: kolejny numer dokumentu, datę wystawienia, datę wydania towaru, oznaczenie towaru, cenę jednostkową ilość wydanego towaru, dane wystawcy i odbiorcy oraz podpis osoby, która jest upoważniona do wystawienia dokumentu WZ.

Druki KP, czyli dowód wpłaty, znajduje zastosowanie w obrocie gotówkowym, w momencie zapłaty należności poprzez klienta gotówką. Dokument ten należy wystawiać w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje osoba wpłacająca, natomiast kopia zostaje u przedsiębiorcy i jako dokument księgowy musi być ściśle przechowywana. W trakcie kontroli z Urzędu Skarbowego te kopie powinny zostać przedstawione. Druk KP powinien zawierać: numer porządkowy dokumentu KP, kwotę wpłaty, datę i miejsce wystawienia dokumentu, dane wystawcy oraz klienta (nazwa firmy bądź imiona i nazwiska, adresy, w przypadku firmy – NIP), dokładna informacja za co kwota została wpłacona, podpis osoby przyjmującej gotówkę.

Druk KW dokumentuje gotówkę, która została wypłacona z kasy. Forma jest zbliżona do wyżej opisanego dokumentu KP, również należy wystawić go w dwóch egzemplarzach, jednak podpisać powinny się obie ze stron. Druk KW powinien zawierać: numer porządkowy dokumentu KP, wartość wypłaty, datę i miejsce wystawienia dokumentu, dane wystawcy oraz klienta (nazwa firmy bądź imiona i nazwiska, adresy, w przypadku firmy – NIP), dokładna informacja za co kwota została wypłacona, podpis osoby wydającej oraz przyjmującej gotówkę.

Można spotkać również druki  RW - wewnętrzne pobranie materiałów. Potwierdzają one wydanie aktywów obrotowych, np. towarów, produktów gotowych czy półproduktów, które zostają użyte na potrzeby własne jednostki.

Pozostałe druki i ich zastosowanie

Innymi drukami akcydensowymi mogą być różnego rodzaju ewidencje, np.: ewidencja czasu pracy kierowcy, przebiegu pojazdu, przychodów, VAT sprzedaży, środków trwałych, zatrudnienia, wyposażenia. Dzięki ewidencji w prostu sposób można mieć dostęp do różnych informacji, w szybki sposób można stworzyć raporty dotyczące danych zawartych w tych ewidencjach. Jest to łatwy i przejrzysty sposób kontroli.  

W prowadzeniu dokumentacji firmowej przydają się również druki listy obecności oraz listy płac. Zastosowanie znajdą także: polecenia przelewów (w tym polecenia przelewów podatki i ZUS), polecenia księgowania, kartoteka urlopów czy karta urlopowa.

 

Share This Post :

Powiązane produkty

Druk Faktura VAT A4 (01001)
01001

Druk Faktura VAT A4 (01001)

  • Przeznaczenie: Faktura VAT
  • Rozmiar: A4
Cena 12,70 zł (netto)
15,62 zł (brutto)
12,70 zł za szt. (netto)
  • bestseller
Druk W Magazyn Wyda A5 (01034)
01034

Druk W Magazyn Wyda A5 (01034)

  • Przeznaczenie: W Magazyn Wyda
  • Rozmiar: A5
Cena 7,61 zł (netto)
9,36 zł (brutto)
7,61 zł za szt. (netto)

Komentarze

* Imię:
* E-mail:(nie publikujemy)
* Komentarz:
przepisz kod